Tréning

 

 

Mládež : každý štvrtok 15:30 - 17:00 hod.

v rámci krúžku v Centre voľného času Gelnica , Slovenská 67, Gelnica

 

Dospelí : každý štvrtok 18:00 - 21:00 hod.

Tréningová miestnosť : Centrum voľného času, Slovenská 67, Gelnica

učebňa resp. veľká klubovňa

·  mapa

·  foto