Telovýchovná jednota Slovan Gelnica, šachový oddiel

– príspevok do knihy o Gelnici k roku 2008

 

·        článok je v plnom znení na stránke klubu

·        v knihe je článok skrátený zostavovateľom knihy

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

     V spektre športových organizácií mesta Gelnica má už 30 rokov pevné miesto Šachový oddiel Telovýchovnej jednoty Slovan Gelnica, ktorý je dodnes jedným z najaktívnejších i najúspešnejších šachových klubov na Spiši. Bol založený na ustanovujúcej schôdzi 25. mája 1978 na pôde Gymnázia Gelnica pestrou skupinou šachových nadšencov, v ktorej boli už skúsení hráči hrajúci majstrovské zápasy Viliam Regec st., Tibor Borka, Zdenek Fenďa, prvý predseda oddielu riešiteľ šachových kompozícií Stanislav Kovalský, príležitostní šachisti majúci snahu začať písať históriu organizovaného šachu v Gelnici Ján Sloviak, Juraj Kandra st., Cyril Cehuľa, Ľudovít Bjalko, početná skupina mladých šachových nadšencov, vtedy študentov miestneho gymnázia, Milan Budinský, František Kaľavský, Jaroslav Fedor, Milan Turzák st., Juraj Kandra ml. a tiež vtedajší predseda TJ Slovan Gelnica Karol Walko. Prvým šachovým podujatím novozaloženého oddielu bol priateľský zápas so šachistami BMZ Maria-Huta, ktorí začali s organizovaným šachom ešte o rok skôr (6. miesto v okresnom majstrovstve v ročníku 1977/1978) a kde hlavnými protagonistami boli bratia Peter a Ján Kiseľovci, Zdenko, Vladimír a Emil Majláthovci, Ján Heligman, Jozef Nalevanko. Po úvodnej sezóne došlo k zániku oddielu v Mária Hute a prechodu niektorých hráčov do Slovana Gelnica. Prvou zmienkou o šachistoch z Gelnice je však údaj, že boli prvými súpermi družstva Spišskej Novej Vsi. Po pátraní sa zistilo, že zápasy sa odohrali v roku 1928, pričom v prvom zvíťazila domáca Spišská Nová Ves 7,5:0,5 a v druhom znovu domáci gelnickí šachisti 5:3. Za Gelnicu nastúpili Prokop, Kloc, Branuška, Flaster, Reindl, Zahorovic, Hoffmann a Szabó. V tomto období bol v Gelnici šachový krúžok a v 50- tých rokoch šachový oddiel TJ Tatran. Žiaľ, ďalšie aktivity na gelnickom šachovom poli až po rok 1978 ostali utajené.

 

      Novovzniknutý oddiel vyhral hneď svoju prvú majstrovsku súťaž družstiev - majstrovstvá vtedajšieho okresu Spišská Nová Ves v sezóne 1978/79, suverénne bez straty bodu. Taktiež v nasledujúcej sezóne rovnako s plným počtom bodov získal 1. miesto aj v 2. triede krajského majstrovstva družstiev vtedajšieho Východoslovenského kraja a rok nato obsadil 7. miesto v 1. triede majstrovstiev kraja.  Nováčikovský elán podložený kvalitou šachistov zaradil Gelnicu medzi popredné šachové družstvá východu Slovenska. Kolektív stmelený aj spoločnými mimošachovými akciami (turistika, futbal, brigády) napredoval ďalej a v sezóne 1986/87 postúpiť do najvyššej klubovej súťaže na území Slovenskej republiky, čo sa nepodarilo zatiaľ žiadnemu družstvu z okresu Gelnica. O najväčší úspech gelnického šachu sa zaslúžili predovšetkým domáci hráči, vlastní odchovanci : Z. Fenďa, V. Regec st., J. Fedor, Z. Majláth, M. Turzák st., K. Korfanta, F. Kaľavský, P. Sabol, F. Brutovský, P. Kiseľ a V. Kovalský. I keď pod prívlastkom "vlastný" je treba rozumieť nielen hráčov z Gelnice ale aj z okolitých obcí.  Dôležitú úlohu pri finančnom zabezpečení oddielu vtedy zohrala materská TJ a ZŤS Gelnica. Gelnica zažila tesné prehry svojho družstva, v niektorých prípadoch aj vďaka odhadom nedokončených partií, ale aj zápasy s družstvami Slovana Bratislava „A“ a „B“, bratislavskými družstvami Dunaj, Športbyt „A“ a „B“, Trnavou, Košicami, Nitrou, Žilinou, Prešovom ... . Po ročnom pôsobení v najvyššej súťaži Gelnica zostúpila, keď obsadila 12. miesto zo 14 družstiev. Následne družstvo Gelnice hralo krajské majstrovstvo, po zmene štruktúry súťaží 1. ligu s družstvami od Žiliny po Sninu a postupne aj vďaka ďalšej reorganizácii šachových súťaží sa dostalo do 2. ligy, kde pôsobilo najčastejšie.

      Počas celej existencie oddielu sa kládol dôraz na výchovu mládeže, preto v Gelnici nebola núdza o hráčov a každoročne okrem A družstva reprezentovalo mesto aj B, C a dokonca v niektorých ročníkoch aj D družstvo v 3. a 4. lige. Keďže na každý zápas nastupuje za družstvo osem hrajúcich šachistov, tak to Tibor Borkaje pekný počet aktívnych vyznávačov kráľovskej hry. Množstvo hodín zo svojho voľného času venovali výchove mládeže jej tréneri. Prvým bol nestor gelnického šachu pán Tibor Borka, po ňom sa tejto záslužnej činnosti venovali predovšetkým Zdenek Fenďa, Viliam Regec st, Štefan Slivka a Milan Turzák st., v menšej miere Zdenko Majláth a Peter Kiseľ. Výsledkom výchovy boli úspechy mládeže, široká základňa družstiev a množstvo detí, ktoré sa naučili hrať šach, aj keď ho súťažne nehrali. Pri organizácii prípravy mládeže zohralo dôležitú úlohu Centrum voľného času v Gelnici (predtým Pioniersky dom a Dom detí a mládeže). Medzi najväčšie úspechy mládeže možno zaradiť víťazstvo Sylvie Slivkovej na celoslovenských stredoškolských hrách, 5. miesto Dominiky Slivkovej na Majstrovstvách Slovenska medzi dievčatami v roku 1994, zisk titulu majsterky Východoslovenského kraja tou istou šachistkou v tom istom roku, druhé miesto Lucie Kiseľovej medzi dievčatami Košického kraja v r. 2004, prvenstvo Petra Petka v rovnakej súťaži medzi chlapcami v r. 2007, 11. miesto Gelnice na majstrovstvách SR družstiev starších žiakov v r. 2007 (P. Petko, M. Turzák ml., Š. Dromblikovič), zisk bronzovej medaily Milanom Turzákom ml. na Majstrovstvách Slovenska družstiev starších žiakov 2008 v družstve Prešova, 2. miesta družstva dorastencov v krajskom majstrovstve 2002/03, 2005/06, 2007/08, či celkové prvenstvá v Lige mládeže Spiša M. Turzáka ml. (2005/06, 2006/07) a P. Petka ( roč. 2004/05, 2007/08).  Každoročné víťazstvá našich mladých šachistov v majstrovstve okresu Gelnica chlapcov i dievčat sú už samozrejmosťou. Významné v rozvoji oddielu boli tri umiestnenia Gymnázia Gelnica v prvej desiatke na  celoslovenských stredoškolských hrách mládeže, čo vždy znamenalo príchod novej silnej hráčskej generácie, ktorá doliala do oddielu nové čerstvé sily. Hodnotné je aj 15. miesto družstva žiakov (R. Regec, J. Beluško, B. Lőrinc, D. Slivková) vo Veľkej cene SR zo 114 zúčastnených v sezóne 1993/94 a obdobné umiestnenia vo VC SR v dalších rokoch.

      Medzi dospelými v súťažiach jednotlivcov pekné úspechy dosiahli ziskom titulu majstra okresu Spišská Nová Ves v praktickom šachu Z. Fenďa, V. Regec st. v r. 1985 a 1987 (3. J. Fedor) a M. Turzák st. v r. 1984 (2. V. Regec st.) a 1989, v r. 1990 M. Šimon (2. M. Turzák st., 3. Z. Fenďa), na majstrovstvách Východoslovenského kraja obsadil 2. miesto v r. 1987 Regec st a 5. miesto Turzák st.. V bleskovom šachu sa stal majstrom okresu Sp. N. Ves v r. 1987 Z. Majláth, Z. Fenďa sa dokonca v jednom roku tešil z prvenstva v majstrovstve Východoslovenského kraja v bleskovkách, Turzák st. bol 5. v rovnakej súťaži v rapid šachu v r. 1992. V súčasnosti je najsilnejším šachistom Gelnice Viliam Regec ml. s medzinárodným ratingom 2226, ktorý skončil v poľskom Rudniku nad Sanom v A turnaji Memoriálu IM Gietki 2003 na 6. mieste (v B turnaji zvíťazil J. Vilčko) a na 3. mieste v turnaji Open Pohorelá 2007.

      Významné úspechy dosiahol v korešpondenčnom šachu Viliam Regec st., ktorý bol vicemajstrom Slovenska v sezóne 1985/86 a v sezóne 1983/84 skončil v majstrovstvách Slovenska na 6. mieste.

     Dobrou reprezentáciou mesta bolo aj 6 víťazstiev družstva Gelnice, z toho 5 za sebou, v medzinárodnom turnaji v rapid šachu Memoriál J. Fryka v Michalovciach, početné víťazstvá družstva v Pohári SNP v Spišských Vlachoch (1983-1987), 2. miesto v roku 1981 v turnaji družstiev v Bardejove a množstvo víťazstiev jednotlivcov v regionálnych nemajstrovských turnajoch.

     Spoločenské dianie v Gelnici obohatili podujatia organizované gelnickými šachistami pre mládež aj dospelých. V minulosti to bola Gelnická veža žiackych družstiev, v súčasnosti Liga mládeže Spiša a medzinárodný Gelnický kahanec, pre dospelých 22 ročníkov turnaja v bleskovom šachu Pohár oslobodenia s pravideľnou účasťou reprezentantov SR. Zaujímavá bola tiež simultánka s MM Jozefom Franzenom, vicemajstrom sveta v korešpondenčnom šachu. Azda najvýznamnejším podujatím organizovaným oddielom boli Majstrovstvá SR mládeže v roku 1994, ktoré sa konali v Škole v prírode na Thurzove.

     Gelnickí šachisti tiež aktívne naplňajú partnerskú zmluvu mesta Gelnica s poľským Rudnikom nad Sanom, keď od roku 2001 sa pravidelne zúčastujú turnajov v Rudniku a tiež hostia poľských šachistov na mládežníckom turnaji Gelnický kahanec. Táto spolupráca má už tradíciu, ktorá je umocnená srdečnosťou poľských priateľov.

     Takáto bohatá činnosť si vyžaduje nemalo úsilia pri jej organizovaní. Klubový život riadi výbor, ktorý vždy tvorili najaktívnejší členovia oddielu vedení predsedom. V doterajšej histórii mal oddiel iba troch predsedov - Stanislav Kovalský, Viliam Regec st. a Ing. Milan Turzák st., najvýznamnejšími členmi výborov boli Zdenek Fenďa (dnes člen VV Slovenského šachového zväzu), Ján Slovjak v začiatkoch, Peter Kiseľ, Ing. Štefan Slivka, Ing. Peter Sabol, Peter Visocký, Ing. Viktor Sedmák.

     Ako hracia miestnosť na majstrovské zápasy a tréningy sa najviac využívali priestory dnešného Centra voľného času, ale v minulosti to bol aj dnešný hotel Runa - vtedy Mestské kultúrne stredisko, Zimný štadión, Závodný klub ZŤS Gelnica, požiarná zbrojnica, futbalový štadión alebo aj súčasný daňový úrad.

     Gelnickí šachisti výrazne prispeli k reprezentácii mesta a k vytváraniu podmienok jeho obyvateľom pre zmysluplné využitie ich voľného času i osobnostný rozvoj.   

 

 

Foto:

Turnaj SNP Spišské Vlachy 24.8.1985 – A (víťaz Gelnica A v zložení Fenďa, Regec st., Turzák, Korfanta) a B družstvo Gelnice (Majláth, Regec ml., Sabol, Brutovský)

 

Víťazné (celkovo 6x v podobnom zložení – pribudli ešte Fedor a Kaľavský) družstvo Gelnice na medzinárodnom turnaji Memoriál Fryka v Michalovciach – zľava Majláth, Turzák st., Regec st., Fenďa, Juršišin a domáci usporiadateľ p. Paluška

Zo zápasu v najvyššej slovenskej klubovej súťaži – doma s Nitrou (vľavo hráči Gelnice J. Fedor, I. Jurčišin a V. Regec st.)

 

 

 

 

Spoločné foto účastníkov predsezónnej prípravy na Ružínskej priehrade -   zľava K. Korfanta, M. Budinský, M. Turzák st.,

J. Fedor, Z. Majláth, P. Kiseľ a P. Sabol. 

 

Spoločné foto účastníkov predsezónnej prípravy na Ružínskej priehrade - zľava

V. Klein, Ľ. Kollár, V. Kovalský, F. Brutovský, J. Fedor, ležiaci V Regec st., nad nim K. Korfanta, Z. Fenďa, Z. Majláth, F. Kaľavský, hore M. Turzák st. a P. Sabol.

Najmladší účastníci medzinárod- ného šachového turnaja mládeže Gelnický kahanec 2006

Činnosť krúžku pri CVČ na veľkej vonkajšej šachovnici – sprava J. Kuraj, E. Macejko, J. Pohly, D. Macejko a Ľach s mamou.

 

Dorastenecká liga SR – polofinále Liptovský Mikuláš 28.3.2009 – za Gelnicu nastúpili Turzák M. ml., Kopnická H. z Popradu, A. Kollár, R. Lacko, vo finále hral aj Dromblikovič a po semifinále aj P. Petko.

Účastníci turnaja v partnerskom poľskom meste  Rudnik n. Sanom 20.9.2008, v pozadí zľava duša šachu v Rudniku B. Ziółkowski, Turzák st. a ml., pred nimi domáca šach. nádej J. Burdzy s mamou, Petko, Fidler, Dromblikovič, Konečný a domáci E. Wronski.

Účastníci turnaja Mem. IM Gietki 30.9.2007 v  partnerskom  poľskom meste, vľavo primátor Rudnika n. Sanom W. Grochowski, vpravo zhora  Dromblikovič, Turzák M. ml., Turzák A., Turzák M. st., zást. burmistrza L. Tabasz, Petko, Lacko, Jenčík, Keruľ , p. Kasprczyk dcéra Gietki

Zo súťaže družstiev – B družstvo Gelnice 3.2.2002  v derby s Prakovcami – vpravo Gelničania

- P. Visocký, J. Vilčko, V. Sedmák a R. Regec, súperi Vilčko, J. Slovinský a P. Furimský st.

 

Zápas B družstva v Bijacovciach 14.10.2007 - vpravo Gelničania J. Keruľ, P. Kiseľ st., Š. Slivka a J. Jenčík

Zo zápasu 2. ligy Gelnica - Zborov 3.11.2007, za Gelnicu vpravo Majláth Z.,  Kovalský V., Presalovič M. a Regec V. ml.

 

Zo zápasu 2. ligy – vpravo Gelničania Kaľavský F., Šľacký S., Fedor J. a Regec V.st

 

Pohár oslobodenia 2008 v bleskovom šachu v Gelnici – V. Sedmák zaujal domácich sprava R. Lacka, A. Kollára, M. Turzáka ml., J. Jenčíka i hostí S. Sremaňáka z Prešova a Š. Šľackého zo Sloviniek

Pohár oslobodenia 2006 v bleskovom šachu v Gelnici – pravideľným účastníkom a častým víťazom PO bol veľmajster Mikuláš Maník z Prešova, reprezentant SR, za nim ďalší tradiční účastníci F. Tropp z Kežmarku a A. Mrvová z Prešova

 

 

 

 

                                                        Predsedovia:

 

 

Kovalský Stanislav 

1978 - 1982

Regec Viliam st.

1983 - 1988

Turzák Milan st.

1988 - doteraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    spracoval Ing. Milan Turzák