Mesto Gelnica

 

Mesto Gelnica – centrum Hnileckej doliny, jedno z najvýznamnejších starých banských (železo, meď, striebro) miest Slovenska. Mestské práva udelené r. 1264 panovníkom Belom IV, pred príchodom nemeckých kolonistov v 12. stor. bolo rozvinutou slovanskou osadou. Na baníctvo naväzoval rozvoj hutníctva s následnou výrobou klincov a reťazí. Pamätihodnosti – zrúcanina Gelnického hradu, Banícke múzeum v bývalej radnici, gotický rimskokatolícky kostol zo 14. stor., kamenný most. K zaujimavým miestam Gelnice patrí rekreačná oblasť Thurzov s jazierkami, Kojšovská hoľa (1246 m.n.m.) s krásnym výhľadom a okolité lesy s turistickými chodníkmi napr. aj na blízke Plejsy. Mesto je sídlom okresu Gelnica.

Pozri www.gelnica.sk .

Foto : Banícke múzeum , Pohľad na Gelnicu z východu , Socha baníka , Okresný úrad , Centrum voľného času