Podujatie

Fotografie

Pridané

foto2

 

 

Guláš 2011

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12, 13, 14 15, 16, 17

06.07.2011

 

 

 

Guláš 2010

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12, 13, 14

14.07.2010

 

 

 

 

 

 

Guláš 2009

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

10.06.2009

Pohár oslobodenia 2009

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,  7,  8,  9 , 10

10.06.2009

2. liga D 2008/09

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,  7,  8,

09.02.2009

Rudnik n. Sanem - Mem. IM Gietky 21.9.2008

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,  7,  8,  9

01.11.2008

Gelnický kahanec 2008

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

19.08.2008

Guláš 2008

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

08.06.2008

Liga mládeže Spiša 2007/08 -

 

 

5. kolo Poprad

3. kolo Spišský Hrhov

2. kolo Gelnica

1 ,  2 ,  3 ,  4 , 5,  6,  7,  8,  9,  10

1 ,  2 ,  3 ,  4 , 5

1 ,  2 ,  3 ,  4

04.04.2008

22.01.2008

16.12.2007

2. liga D 2007/08                 

                                            

Prešov, Košice                     Bardejov, Zborov

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,

12.02.2008

22.11.2007

4. liga D11 2007/08

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,

16.10.2007

Krúžok pri CVČ Gelnica

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,

16.10.2007

Rudnik n. Sanem - Mem. IM Gietky 30.9.2007

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,  7,  8

10.10.2007

Gelnický kahanec 2007

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7  

10.10.2007

Pohorelá, Unesco a iné turnaje

1 , 2 , 3 , 4 , 5

 

Guláš 2007

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 

 

Liga mládeže Spiša 2006/07 -

1. kolo Gelnica

2. kolo Sp. Hrhov

3. kolo Sp. Vlachy

4. kolo Hranovnica

5. kolo Poprad

1 , 2

Fotogaléria 1 , 3 , 4 , 5

Fotogaléria 2 , 6 , 7 , 8, 9

Fotogaléria 3 , 10 , 11 , 12, 13

14 , 15 , 16, 17, 18

 

Dorastenecká liga družstiev 2006/07

1 , 2 , 3

 

 

Rudnik20.9.08-1.jpg

 

 

 

 

Liga mládeže Spiša 2005/06

1 , 2 , 3

 

Partnerstvo s Rudníkom nad Sanom

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 

Pohár oslobodenia 2006

1 , 2 , 3

 

Gelnica - mesto

1 , 2 , 3 , 4 , 5

 

Iné

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7